Nyheter

Den gamla ekonomin

Idag plockar vi råvara ur jorden för att bygga produkter utav. Vi säljer sedan de produkterna till varandra, vi äger

Sourcing

  Vi tar vår råvara ur sopberget där den linjära ekonomin slutar. Genom att återbruka de optiska delarna ur platta

Produkt

Våra armaturer är för närvarande inriktade på att skapa ljus som får dig att prestera på topp. Vi är helt

Ljus som tjänst

Istället för att sälja våra armaturer till dig som en produkt så säljer vi den som en tjänst. Du köper

Resourcing

Vi väljer material med lång livslängd. Därför skapar vi alternativa vägar för tex LED-strippar som inte uppfyller nya krav på funktion. Vi

Den gamla ekonomin

Vi tar saken ur jorden Vi tar saken ur jorden Vi tar saken ur jordenVi tar saken ur jorden Vi tar saken ur