Sourcing

Sourcing

TrashCan_01

 

Vi tar vår råvara ur sopberget där den linjära ekonomin slutar. Genom att återbruka de optiska delarna ur platta skärmar, ibland så mycket som 50% av vikten, skapar vi en situation där återvinnarna kan lägga tid och pengar på att separera avfalls-fraktionerna och därmed skapa effektivare återvinning. För oss är det dock viktigare att vi lär oss och våra partners hur vi tar hand om avfall och återbrukar materialet så effektivt som möjligt genom att arbeta tillsammans med andra företag och organisationer.

Recent Projects

Den gamla ekonomin

Idag plockar vi råvara ur jorden för att bygga produkter utav. Vi säljer

Produkt

Våra armaturer är för närvarande inriktade på att skapa ljus som får dig

Ljus som tjänst

Istället för att sälja våra armaturer till dig som en produkt så säljer

Resourcing

Vi väljer material med lång livslängd. Därför skapar vi alternativa vägar för tex LED-strippar som