Produkt

Produkt

Våra armaturer är för närvarande inriktade på att skapa ljus som får dig att prestera på topp. Vi är helt inriktade på att bygga en lampa anpassad för elever och lärare i ett typiskt klassrum. Utifrån ny utveckling, framförallt i samarbete med våra kunder, justerar vi armaturens komponenter. Ideén att bygga en lampa som är “modulär” kommer ur vårt arbete med att anpassa våra produkter utifrån det material som finns tillgängligt i avfallsflödet. Ljusledare som skiljde flera mm i tjocklek och optiska filmer i olika kvalitet gjorde att vi behövde en flexibel design. Då vi väl skapat en design där vi enkelt kunde justera parametrarna för att använda olika typer av råvara så insåg vi att steget inte var så stort till att löpa linan ut. Vi arbetar nu dagligen med att göra det lättare att byta ut delar av vår lampa mot en uppgraderad komponent.

 

Recent Projects

Den gamla ekonomin

Idag plockar vi råvara ur jorden för att bygga produkter utav. Vi säljer

Sourcing

  Vi tar vår råvara ur sopberget där den linjära ekonomin slutar. Genom

Ljus som tjänst

Istället för att sälja våra armaturer till dig som en produkt så säljer

Resourcing

Vi väljer material med lång livslängd. Därför skapar vi alternativa vägar för tex LED-strippar som