Den gamla ekonomin

Den gamla ekonomin

Idag plockar vi råvara ur jorden för att bygga produkter utav. Vi säljer sedan de produkterna till varandra, vi äger de

Recent Projects

Sourcing

  Vi tar vår råvara ur sopberget där den linjära ekonomin slutar. Genom

Produkt

Våra armaturer är för närvarande inriktade på att skapa ljus som får dig

Ljus som tjänst

Istället för att sälja våra armaturer till dig som en produkt så säljer

Resourcing

Vi väljer material med lång livslängd. Därför skapar vi alternativa vägar för tex LED-strippar som