Sourcing

TrashCan_01

Vi tar vår råvara ur sopberget där den linjära ekonomin slutar. Genom att återbruka de optiska delarna ur platta skärmar, ibland så mycket som 50% av vikten, skapar vi en situation där återvinnarna kan lägga tid och pengar på att separera avfalls-fraktionerna och därmed skapa effektivare återvinning. För oss är det dock viktigare att vi lär oss och våra partners hur vi tar hand om avfall och återbrukar materialet så effektivt som möjligt genom att arbeta tillsammans med andra företag och organisationer.