ETT NYTT SYSTEM
&EN NY EKONOMI

Allt 2p1 gör handlar om att skapa bättre inomhusmiljöer och accelerera skiftet till en cirkulär ekonomi. Vi gör det genom att alltid tänka på hur vi kan göra din inomhusmiljö effektivare, smartare och anpassad till dina användare utan att tära på våra råvaruresurser. Vi levererar ljus som tjänst och utvecklar tillsammans med våra användare kontinuerligt uppgraderingar som spänner från smartare säkerhetslösningar till bättre syrenivåer i ditt rum.

logo
logo
logo

ÅTERBRUKADE
KOMPONENTER

De armaturer som byggs för att leverera kundens behov tillverkas till stor del av återbrukad råvara.

Vi använder dels de optiska komponenterna från gamla plattskärmar men också delar från de av våra egna armaturer som tagits ur bruk.

logo

BEHOV &
ÖNSKEMÅL

Vi börjar med att intervjua användarna och övriga intressenter (allt ifrån beställare till underhållspersonal) samt inventera lokalen för att reda ut behov, mål, avgränsningar och önskemål för lokalen idag och i framtiden.

logo

PRODUKT /
PRODUKTION

Våra armaturer tillverkas på vår egen produktionslina i Gävle. Armaturerna är modulära. Det betyder att vi kan byta ut komponenterna i dem genom några få enkla steg.

Vi börjar oftast med att bygga en basarmatur som vi modifierar ute hos kund under ca fyra månader för att skapa optimalt ljus/ funktion.

logo

LEVERANS
AV LJUS

per kvm/år

Baserat på vår analys väljer vi tillsammans med beställaren vilket ljus och vilka tillval som ska användas.

Vi tar fram ett totalpris per kvadratmeter installerat ljus och år samt bindningstid för detta (d.v.s: x SEK/kvm ljus/år i x år).

logo

JUSTERINGAR

Eftersom våra armaturer är modulära kan vi utveckla dem löpande tillsammans med användarna.

Då ett problem eller en möjlighet som installatören inte kan lösa själv uppstår kontaktar denne produktionen för att få hjälp med att välja en möjlig lösning genom tillval eller justering av hårdvaran.

Det här är den viktigaste delen i vår ständiga produktutveckling (självklart säkrar vi alltid CE-märkningen).

logo

DRIFT

Vi säkerställer tjänstens funktion (lamporna ska tex lysa på begäran). Vid fel sker omedelbar åtgärd.

Justeringar av ljuset efter de första fyra månaderna görs i samråd med beställare till självkostnadspris.

logo

UTVECKLING

Vid årliga utvärderingar och kundintervjuer upptäcker vi ofta problem och möjligheter som kräver mer utveckling än några snabba justeringar.

Ofta handlar de om att använda den infrastruktur som lampor i tak erbjuder bortom att bara lysa upp lokalen.

Här arbetar vårt utvecklingsteam med flera partners inom både hårdvaru och tjänstesektorn för att lösa problem och möjligheter som är kopplade till morgondagens smarta hem.

logo

UTVÄRDERING

Vi lovar minst 75% användarnöjdhet. Utvärdering görs genom enkät om inte annat önskas.

Resultat redovisas i online-rapport tillsammans med övriga händelser i installationen. Denna finns alltid tillgänglig för beställaren.

Vid årlig uppföljning diskuteras eventuella förändringar eller nya behov.